Empty cart

Je winkelwagen is leeg.

Algemeen

Wij, als Fixers, bieden onze klanten, naast de wettelijke garantie, een functionele garantie voor alle producten en diensten die worden verkocht via het internetplatform fixer.store. Deze functionele garantie betreft de periode van twee jaar onder de hieronder beschreven voorwaarden.

Wat zijn de (garantie) voorwaarden?

Onze Fixers-garantie dekt alle technische functies van het gekochte toestel. We garanderen dat alle producten vrij zijn van materiaal-, ontwerp- en fabricagefouten. We maken we gebruik van de huidige stand van de techniek en de hedendaagse wetenschappelijke kennis. Een product met gebreken moet reeds op het eerste moment de aangegeven schade hebben vertoond. De schade die daaruit volgt en de daaruit voortvloeiende aanspraak op schadevergoeding bestaat alleen binnen de wettelijke regelingen. De Fixers-garantie, die is aangegeven op het moment van de aankoop, gaat in vanaf de aankoopdatum. De garantieperiode wordt verlengd met minimaal 6 maanden in geval van vervanging of reparatie van het gekochte product. Indien de bij aankoop aangegeven garantietermijn langer is dan de 6 maanden, dan geldt uiteraard de oorspronkelijke garantieperiode. Aanspraak op de Fixers-garantie kan gedaan worden door binnen de overeengekomen garantieperiode een verzoek in tekstvorm (garantieclaim) in te dienen. De klant moet binnen 1 maand na het eerste optreden van het defect een garantieclaim indienen bij Fixers. Door middel van een aankoopbewijs waarop de aankoopdatum staat vermeld, kan bewezen worden dat de garantietermijn niet is overschreden.

Wat dekt de Fixers-garantie?

De Fixers-garantie maakt onderscheid tussen twee gevallen: vervanging of reparatie. Bij reparatie worden defecte onderdelen vervangen en bij vervanging wordt het hele toestel vervangen. De beslissing over welke van de garantiegevallen van toepassing is, is aan de dealer en wordt van geval tot geval beoordeeld. In lijn met onze duurzaamheids belofte proberen we producten waar mogelijk te repareren. Bij vervanging wordt het oude toestel omgeruild voor een gelijkwaardig toestel. Het gaat dan om dezelfde product conditie en opslagruimte. Binnen de proefperiode van 30 dagen heeft de klant ook altijd de mogelijkheid om het betaalde aankoopbedrag terug te krijgen. Als deze optie gewenst is, kan dit worden gecommuniceerd op het retourlabel of in tekstvorm. Bij ontvangst van het product zal het Fixers het aankoopbedrag terugbetalen.

Wat is de procedure voor garantieclaims?

Als er problemen optreden tijdens het gebruik binnen de garantieperiode, moet de klant dit in tekstvorm rechtstreek melden aan Fixers. Onze klantenservice zal vervolgens de garantieclaim registreren en verwerken. Hierna sturen we u na de ontvangstcontrole een retourlabel, waarmee u uw defecte toestel gratis naar ons terug kunt sturen. Het is belangrijk dat het defecte apparaat veilig en correct wordt verpakt. Indien de door ons verstrekte verpakking niet meer in goede staat is of niet meer te vinden is, vragen we u gebruik te maken professioneel en sterk verpakkingsmateriaal. Daarnaast wijzen we u erop dat alleen met het door ons verstrekte retourlabel de zending gratis en verzekerd is. Zodra we het toestel binnen hebben, wordt het gecontroleerd en getest door onze specialisten. Hierna wordt het product gerepareerd of omgeruild en vervolgens teruggestuurd naar de klant.

Wat zijn de vereisten en uitsluitingen voor de Fixers-garantie?

De basisvereiste om de garantie effectief te laten zijn, is het juiste gebruik en onderhoud van de producten door de klant. Dit omvat de naleving van de gebruiksaanwijzing en het gebruik van de producten in overeenstemming met de technische instructies en onderhoudsinstructies van de fabrikanten. Bij oneigenlijk gebruik van de apparatuur vervalt de garantie.

Wat dekt de Fixers-garantie wel?

– Oplader

– Batterij (in geval van snelle ontlading of verhitting)

– Koptelefoon (if included)

– Microfoons / Speakers (with the exception of damage caused by dust or moisture).

– Problemen met WiFi en netwerkverbindingen

– Problemen met de Moederbord

– Touchscreen (als dit niet meer werkt, gedeeltelijk of helemaal niet).

Wat dekt de Fixers-garantie niet?

In geval van schade veroorzaakt door laten vallen of vallen, vochtschade of onjuist gebruik in het algemeen, wordt het toestel onmiddellijk van de garantie uitgesloten.

De garantie vervalt ook als het apparaat wordt geopend en/of gerepareerd door iemand anders dan een Fixers-technicus. Begrijp alsjeblieft dat we het werk van anderen niet kunnen garanderen.

De volgende onderdelen vallen niet onder de garantie:

– Defecten na de garantieperiode van 2 jaar

– Schade als gevolg van onjuist gebruik door de gebruiker (gebroken / gebarsten / verbogen onderdelen en / of vochtschade).

– Defecte SIM-kaartlezer

– Alle knoppen op het toestel (home, volume en aan/uit-knop)

– Gebroken cameralens of stof achter de cameralens

– Beschadigd of vuil laadstation

– Losse onderdelen van de hoofdtelefoonaansluiting / AUX Flex

Top